XIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW SKZ WYBRAŁ NOWE WŁADZE

Obradujący 16 listopada 2018 r.  w Warszawie XIX Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów SKZ wybrał nowe władze naczelny oraz wytyczył kierunki działania Stowarzyszenia na czteroletnia kadencję.                                          

Prezesem Zarządu Głównego SKZ został, ponownie wybrany prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ KADŁUCZKA.

 W skład 10 osobowego  ZARZĄDU GŁOWNEGO SKZ weszli :

mgr JERZY SZAŁYGIN, WICEPREZES, WARSZAWA

mgr TOMASZ BŁYSKOSZ, WICEPREZES, GDAŃSK

mgr JACEK RULEWICZ, SEKRETARZ GENERALNY, WARSZAWA

mgr JANUSZ MRÓZ, SKARBNIK, WARSZAWA

mgr KATARZYNA BRAUN, CZŁONEK, WARSZAWA   

dr DARIUSZ KOPCIOWSKI, CZŁONEK, LUBLIN

dr HALINA LANDECKA, CZŁONEK, LUBLIN  

dr MACIEJ PRARAT, CZŁONEK, TORUŃ

mgr IWONA SOLISZ, CZŁONEK, OPOLE

mgr EWA STANECKA, CZŁONEK, SZCZECIN 

Pełna lista nowo wybranych władz naczelnych Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków znajduje sie w zakładce władze.

 

Galeria zdjęć