TERMIN SKŁADANIA PRAC W KONKURSIE GKZ I SKZ PRZESUNIĘTY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Biorąc pod uwagę sytuację, związaną z pandemią koronawirusa, organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa”- edycja 2020, przesuwają termin składania prac do dnia 30 października 2020 roku.

Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.skz.pl.