SEMINARIUM PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW

Seminarium organizowane jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Szczegółowe informacje w załączniku.