Profesor HELENA HRYSZKO laureatką Nagrody w Konkursie Książka Roku 2017

Podczas zorganizowanej przez SKZ w Krakowie  Ogólnopolskiej Konferencji Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej dla Przyszłości w dniu 10 grudnia 2018 r. wręczono prestiżową Nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków KSIĄŻKA ROKU 2017.

Nagrodę przyznano monografii pt. Tkaniny z grobu Królowej Jadwigi autorstwa prof. HELENY HRYSZKO wydanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Archiwum i Bibliotekę Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Warszawa 2017.

Autorce publikacji Nagrodę wręczył  prof. Andrzej Kadłuczka - prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Jak pisze recenzent monografii dr hab. Marek Walczak (-)"książka stanowi wybitne osiągnięcie naukowe, bez żadnych antecedencji w literaturze polskiej. Nawet w literaturze światowej trudno byłoby wskazać dla niej bezpośrednie wzory. Autorka w niezwykle wszechstronny sposób wykorzystała wszystkie możliwości badań bezcennego zespołu królewskich funeraliów. Jej praca będzie stanowiła doskonały wzór dla badaczy w Polsce, ale też powinna sie stać "produktem eksportowym" i wejść w skład najważniejszych bibliotek na świecie, wystawiając doskonałe świadectwa polskiej nauce."

Foto: Jan Zych

Galeria zdjęć