PRESTIŻOWE NAGRODY I ODZNAKI SKZ WRĘCZONE

W dniu 16 listopada 2018 r. podczas obradującego w Warszawie XIX Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wręczono prestiżowe Nagrody i Złote Odznaki SKZ:

Nagrody im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego otrzymali:

 • dr DARIUSZ KOPCIOWSKI - za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami woj. lubelskiego
 •  AUTORZY PUBLIKACJI: Stare miasto w Poznaniu. Zniszczenia-Odbudowa-Konserwacja 1945-2016 wydanie trzecie zmienione i uzupełnione. Wydawnictwo Posnania, Poznań 2017.  ( Henryk Kondziela, Iwona Błaszczyk, Aleksandra Dolczewska, Joanna Domek-Nogalska, Joanna Figula-Czech, Joanna Gołdych-Pawłowska, Agnieszka Jakubowska ) - za wzorowe opracowanie przedstawiające proces odbudowy zespołu staromiejskiego, wysoki poziom merytoryczny tekstów, doskonały materiał ikonograficzny, pełny katalog obiektów oraz obszerną bibliografię ujmującą również dokumentację konserwatorską.

Nagrody im Wojciecha Kalinowskiego otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. arch. KAZIMIERZ KUŚNIERZ

Za całokształt dorobku naukowego, publikacyjnego oraz projektowego w zakresie architektury i urbanistyki oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

 • mgr EMANUEL OKOŃ

Za całokształt działalności naukowej, konserwatorskiej i dydaktycznej w dziele ochrony dziedzictwa narodowego.

Złote Odznaki SKZ otrzymali:

oddział mazowiecki SKZ

 • mgr SŁAWOMIR SAFARZYŃSKI
 • mgr JERZY SZAŁYGIN
 • mgr JULIUSZ WENDLANDT

oddział małopolski SKZ

 • mgr ANNA MARIA DORAK
 • mgr KRYSTYN KOZIEŁ
 • dr hab. DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA prof.PK
 • dr JOLANTA SROCZYŃSKA
 • dr BARBARA ZIN

oddział gdański SKZ

 • mgr inż. arch. TOMASZ BŁYSKOSZ

oddział warmińsko-mazurski SKZ

 • mgr MARIA PRZYTOCKA
 • mgr MAREK KOWALCZYK

Galeria zdjęć