POSIEDZENIE ZARZĄDU GLÓWNEGO SKZ - 27 kwietnia 2018 r. KOMUNIKAT

W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG SKZ z udziałem prezesów zarządów oddziałów SKZ.

W trakcie posiedzenia:

- Prezesi oddziałów przedłożyli informacje o prowadzonej działalności merytorycznej oraz realizacji uchwały ostatniego Zjazdu Delegatów, dotyczącej uporządkowania spraw członkowskich. Większość oddziałów zrealizowała tę uchwałę. Są jednak jeszcze  oddziały, które nie wywiązały się z tego obowiązku. Zarząd Główny SKZ liczy, ze sprawy członkowski zostaną we wszystkich oddziałach uporządkowane do końca czerwca 2018 r.

- Omówiono sprawy związane z przygotowaniami do Krajowego Sprawozdawczo - wyborczego Zjazdu Delegatów SKZ. Prezydium ZG SKZ zaproponowało by Zjazd odbył się w dniach 16 i 17 listopada 2018 r. w Warszawie. Prezesi Oddziałów przedstawili  propozycje osób do uhonorowania Złotymi Odznakami SKZ oraz nadania najwyższej godności Stowarzyszenia Członkowstwa Honorowego.

- Przedstawiono również informację o pracach ZG SKZ nad specjalnym wydawnictwem poświęconym 100-leciu państwowej administracji konserwatorskiej w Polsce oraz o planowanej 23 listopada 2018 r. Gali organizowanej w Filharmonii  Narodowej przez MKiDN.

- Poinformowano również o przygotowywanej przez ZG SKZ wspólnie z PK i UJ - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Krakowie w dniach 10 i 11 grudnia 2018, która wpisuje się w obchody 100-lecia służb konserwatorskich.

- Zwrócono uwagę na konieczność organizacji w oddziałach SKZ zebrań sprawozdawczo-wyborczych, lecz tylko tam, gdzie kończy się 4-letnia kadencja.

- Poinformowano, że delegatów na Krajowy Zjazd wybiorą oddziały jesienią b.r. po określeniu przez ZG SKZ ich liczby oraz sposobu wyboru delegatów, co uzależnione będzie od faktycznej ( opłacających składki ) liczby członków Stowarzyszenia w poszczególnych oddziałach.