POSIEDZENIE ZARZĄDU GLÓWNEGO SKZ - 25 lipiec 2018 r. KOMUNIKAT

W dniu 25 lipca 2018 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia:

- Podjęto uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów SKZ w dniu 16 listopada 2018 roku w Warszawie.

- Określono liczbę delegatów wybieranych jawnie na Zjazd w poszczególnych oddziałach SKZ.

- Uchwalono listę propozycji nowych członków honorowych, która przedłożona będzie podczas Zjazdu.

- Rozpatrzono wnioski i przyznano 11 Złotych Odznak SKZ następującym osobom:

Warszawa: Sławomir Safarzyński, Jerzy Szałygin, Juliusz Wendlandt.

Kraków: Anna Maria Dorak, Krystyn Kozieł, Jolanta Sroczyńska, Barbara Zin.

Gdańsk: Tomasz Błyskosz. Olsztyn: Maria Przytocka, Marek Kowalczyk. Szczecin: Beata Makowska.

- Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej ZG SKZ - nadano uprawnienia rzeczoznawcy SKZ Panu dr inż. arch. Andrzejowi Marcinowi Legendziewiczowi z Wrocławia w dziedzinie: architektura i budownictwo oraz w specjalności: konserwacja i rewaloryzacja architektury drewnianej oraz murowanej, badania architektoniczne.

- Przyjęto informację o przygotowaniach do Ogólnopolskiej Konferencji " Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej Dla Przyszłości" Kraków 10 i 11 grudzień 2018 r.

- Wypracowano stanowisko ZG zgłoszenia zmian w Statucie podczas Zjazdu.