POSIEDZENIE ZARZĄDU GLÓWNEGO SKZ - 24 PAŹDZIERNIK 2019 - KOMUNIKAT

W dniu 24 października 2019 roku odbyło się w Krakowie posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia:

1. Podjęto uchwały o nadaniu uprawnień rzeczoznawcy:

- dr. ALEKSANDROWI BRODZIEw dziedzinie: architektura i budownictwo; w specjalności: konserwacja zabytków architektury, organizacja prac konserwatorskich.

- mgr. ROMANOWI MARCINKOWI - w dziedzinie: ochrona krajobrazu kulturowego : w specjalności: sporządzanie i ocena dokumentacji historycznych i konserwatorskich dla obiektów, obszarów krajobrazów kulturowych.

2. Przyjęto informację dot. zmiany składu personalnego redakcji kwartalnika „Wiadomości Konserwatorskie” od stycznia 2020 roku.