POSIEDZENIE ZARZĄDU GLÓWNEGO SKZ - 14 GRUDNIA 2017 - KOMUNIKAT

W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG SKZ 

 

W trakcie posiedzenia:

 

1. Przedstawiono informację o nowej koncepcji obchodów 100-lecia działalności państwowej administracji konserwatorskiej. SKZ wspólnie z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim zorganizuje konferencję naukowa pod nazwą „ZACHOWAĆ DZIEDZICTWO POLSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ DLA PRZYSZŁOŚCI”. Centralne obchody odbędą się w Warszawie. Zarząd Główny SKZ przygotowuje publikację "100 lat państwowej administracji konserwatorskiej", kompletuje również propozycje osób do uhonorowania.

 

2. Podjęto uchwałę o ustanowieniu trzech nowych rzeczoznawców SKZ. Są to:

dr inż. RYSZARD JURKIEWICZ - ( Warszawa ) w dziedzinie: architektura i  budownictwo w specjalności: zabezpieczanie budynków i budowli przed wilgocią.

mgr inż. LECH SOBIESZKA - ( Kraków ) w dziedzinie: architektura i budownictwo,  w specjalności: rewaloryzacja obiektów zabytkowych w zakresie konstrukcji,  projektowanie, prowadzenie prac i nadzór nad realizacją.  

mgr KRYSTYN KOZIEŁ - ( Kraków ) w dziedzinie: rzeźba - konserwacja dzieł sztuki, w specjalności: konserwacja rzeźby, detalu architektonicznego i powierzchni architektonicznych.

 

3.  Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dwóch nagród w konkursie SKZ za wyróżniające się publikacje 2016 / książki roku / wydane przez:

 

  • Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w serii Poza Krajem Katedra Grodzieńska - ze wstępem prof. dr hab. Marii Kałamajskiej – Saeed i zdjęciami prof. dr. hab. Krzysztofa Hejke, Warszawa 2016.

 

  • Muzeum Zamkowe w Malborku:

- Kaplica Św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.               

- Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój,  konserwacja.

- Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w   Malborku.   Dzieje, wystrój, konserwacja.

pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego, Malbork 2016.

 

4. Zapoznano się z informacją dotyczącą ściągalności składek członkowskich w Oddziałach Stowarzyszenia. Stwierdzono, że niektóre Oddziały nie zrealizowały uchwały ostatniego Zjazdu Delegatów dot. doprowadzenia do rzeczywistej liczby członków SKZ / płacących składki /.

 

5. Z wielkim zaniepokojeniem zapoznano się z informacją o złym stanie zdrowia dr Beaty Makowskiej. Zarząd Główny wystąpi z apelem do wszystkich oddziałów SKZ o przekazywanie, na specjalne konto fundacji, środków finansowych, niezbędnych na rehabilitację ciężko chorej Beaty.