Pani dr MAGDALENA GAWIN - Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków - przebywała w dniu 2 marca 2016r. w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków(cz.2.)

Pani Minister spotkała się również w Sukiennicach ze środowiskiem konserwatorskim. W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, profesorowie i naukowcy reprezentujący: Politechnikę Krakowską, Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, Uniwersytet Jagielloński oraz związki i stowarzyszenia twórcze jak również praktyków, realizujących skomplikowane projekty konserwatorskie. Omówiono zarówno problemy techniczne i realizacyjne, jak również kwestie edukacji i szkolenia wykwalifikowanych kadr dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

FOTORELACJA-  Jan ZYCH

Galeria zdjęć