Pani dr MAGDALENA GAWIN - Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków - przebywała w dniu 2 marca 2016r. w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (cz.1.)

W trakcie pobytu w Krakowie Pani Minister dr Magdalena Gawin wraz z Prezesem ZG SKZ

Panem Profesorem Andrzejem Kadłuczką, podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kultury, wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2015.

FOTORELACJA –  Jan ZYCH

Galeria zdjęć