OBCHODY JUBILEUSZU 40-LECIA SKZ PRZESUNIĘTE NA ROK 2022

W dniu 21 grudnia 2020 roku obradował zdalnie, przy pomocy platformy zoom, Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, który podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

Z uwagi na pandemię COVID -19 nie istnieją realne możliwości organizacji uroczystego spotkania, związanego z 40-leciem SKZ, które przypada 22 października 2021 roku.

W tej sytuacji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - postanawia przenieść obchody jubileuszu 40-lecia SKZ na jesień 2022 roku.”