O. JAN GOLONKA laureatem CONSERVATOR ECCLESIAE

26 maja 2015 r. w Sali Różańcowej Jasnogórskiego Sanktuarium odbyła się podniosła uroczystość wręczenia tej wyjątkowej nagrody, niezwykłemu człowiekowi, który kilkadziesiąt lat poświęcił pracom badawczym i konserwatorskim nad dziedzictwem kulturowym tego wspaniałego, jednego z najważniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Otrzymując medal pamiątkowy autorstwa Profesora Mariana Koniecznego oraz dyplom ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
Ojciec Jan Golonka nie krył swego wielkiego wzruszenia. Laudację wygłosił długoletni przyjaciel laureata – Członek Honorowy SKZ – dr Aleksander Broda.
Nagrodę, w obecności gospodarzy Pomników Historii z całej Polski oraz Przeora Jasnej Góry wręczyli: prof. Andrzej Kadłuczka -Prezes ZG SKZ oraz mgr Jacek Rulewicz – Sekretarz Generalny ZG SKZ