NAGRODY KSIĄŻKI ROKU 2016 WRĘCZONE

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Konkursie na wyróżniające się publikacje z zakresu ochrony i konserwacji zabytków przyznał dwie nagrody Książki Roku 2016:

 

I. Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

   w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Serii Poza Krajem za album pt. Katedra Grodzieńska - ze wstępem prof. dr hab. Marii Kałamajskiej – Saeed i zdjęciami prof. dr. hab. Krzysztofa Hejke, Warszawa 2016

 

II. Muzeum Zamkowemu w Malborku

za cykl publikacji pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego:

  • Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
  • Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
  • Wieżą Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.

 

Nagrody wręczone zostały uroczyście w dniu 14 grudnia 2017r., w Warszawie przez prof. Magdalenę Gawin - podsekretarza stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków oraz prof. Andrzeja Kadłuczkę - Prezesa ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

 

Fotorelacja: Roman Stasiuk

Galeria zdjęć