Nagroda im. Gerarda Ciołka

    

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, Pani prof. dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzda wręczono nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków imienia Gerarda Ciołka, za wybitne osiągnięcia naukowe dydaktyczne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego i planowania przestrzennego.

Galeria zdjęć