KSIĄŻKA ROKU 2018

   

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, wręczono prestiżową nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za wyróżniającą się publikację -KSIĄŻKA ROKU 2018.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymał wyjątkowy album:„KAPLICA ZYGMUNTOWSKA NA WAWELU – PIĘKNO ZAKLĘTE W KAMIENIU” – KRAKOWSKIE WYDAWNICTWO M 2018.

 

Autorami publikacji są: Ireneusz Płuska – autor tekstu, Jacek Kubiena – autor zdjęć.

 

Album przedstawia problematykę z zakresu historii sztuki i konserwacji najwybitniejszego w Europie Środkowej rzeźbiarskiego obiektu renesansowego autorstwa Bartolomeo Berrecciego. Po raz pierwszy pokazano zbliżenia wnętrza kaplicy, niewidoczne z poziomu posadzki. Poza tym ukazano dzieje budowy kaplicy, przedstawione na podstawie materiałów archiwalnych, historie odnowień i licznych konserwacji rzeźbiarskiego wystroju.

Galeria zdjęć