KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2020 ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2020 ROZSTRZYGNIĘTY

Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 9-17 listopada 2020 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2020. 

Na Konkurs wpłynęło 35 prac, wśród których znalazły się: 4 doktorskie, 28 magisterskie,  1 inżynierska, 2 opracowania naukowe z następujących uczelni oraz indywidualnie: ASP Kraków – 8, ASP Warszawa – 6, UMK – 5, P. Krakowska – 5, P. Warszawska -2, U. Wrocławski – 2, U. Gdański – 1, U. Warszawski – 1, U. Bydgoski – 1, U. Łódzki – 1, U. Warm. Maz. – 1, Indywidualne 2.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy. 

Po zapoznaniu się z pracami,  Komisja jednogłośnie przyznała:

- 10 nagród każda w wysokości 5.000.- zł / brutto /

- 10 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł / brutto /

następującym uczestnikom Konkursu:

 

NAGRODY:

 

autor: Dzik Monika Magdalena

tytuł: praktyczna: Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, teoretyczna: Uelastycznienie pergaminu jako problem konserwatorski

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr hab. Weronika Liszewska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

autor:   Feć – Sfora Katarzyna

tytuł: Konserwacja i rekonstrukcja patynowej rzeźby ze zbrojonego betonu "Komedianci" Romana Tarkowskiego w oparciu o badania autorskiej techniki i technologii na przykładzie dziesięciu rzeźb artysty

rodzaj: magisterska

promotorzy: mgr Marek Wawrzkiewicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

autor: Gwardzińska Żaneta

tytuł: Egzekucja nadzoru konserwatorskiego

rodzaj: publikacja naukowa

zgłaszający: autorka

 

autor: Kajda Justyna

tytuł: praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji XVIII wiecznego obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego portret kobiety. Rozpoznanie i analiza atrybucji obrazu, teoretyczna: Anoxia jako prewencyjna strategia muzealna- rozpoznanie, charakterystyka, analiza skuteczności

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr hab. Joanna Czernichowska, dr hab. Monika Jadzińska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

autor: Kostrzewa Dominika Łucja

tytuł: Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem ochrony zabytków

rodzaj: doktorska

promotorzy: prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr Katarzyna Stanik - Filipowska

zgłaszający: Uniwersytet Gdański

 

autor: Mieczkowska – Konieczny Kamila

tytuł: Pasaż jako kulturowy element architektoniczno - urbanistycznej tkanki XIX i XX - wiecznego miasta/kwartału śródmiejskiego - problem sanacji i rewaloryzacji na przykładzie historycznego pasażu "Italia" w Warszawie

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka

zgłaszający: Politechnika Warszawska

 

autor: Pawelec Patrycja

tytuł: Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak

zgłaszający: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

 

autor: Siwek Dominka

tytuł: praktyczna: Problemy konserwacji, restauracji kamiennej rzeźby polichromowanej Chrystusa Salvatora  Mundi z 2 poł. XVIII z kościoła pw. Matki Boskiej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie, teoretyczna: Problemy konserwacji, restauracji i rekonstrukcji XVIII-wiecznej, kamiennej, dekoracji rzeźbiarskiej z elewacji Pałacu Branickich w Warszawie przy ul. Podwale 3,w Warszawie

rodzaj: magisterska

promotorzy: prof. Krzysztof Chmielewski, dr hab. Janusz Smaza

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

autor: Stachurska Marta

tytuł: Architektura Cyrkulacyjna - Muzeum Kultury przy założeniu klasztornym Sant'Agustino w Materze

rodzaj: magisterska

promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Barbara Zin

zgłaszający: Politechnika Karkowska

 

autor: Tobiasz Lidia

tytuł: Synagogi - żydowskie dziedzictwo kulturowe na Podkarpaciu

rodzaj: doktorska

promotorzy: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa

zgłaszający: Politechnika Karkowska

 

WYRÓŻNIENIA:

 

autor: Banasiak Maciej

tytuł: praca teoretyczno - badawcza: Okucia zabytkowych kodeksów - historia, systematyka, terminologia, zagadnienia konserwatorskie, praca konserwatorsko - artystyczna: Zespół 9 map Torunia z okresu 1891-1949, z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, nr inw.: kart. 1002, kart. 1003, kart. 1010, kart. 1011, kart. 1012, kart. 1360, kart. 1361, kart. 1362, kart. 2265            

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr hab. Małgorzata Maria Pronobis - Gajdzis, dr Jolanta Czuczko

zgłaszający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

autor: Bielawski Krzysztof

tytuł: Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr hab. August Grabski

zgłaszający: Uniwersytet Warszawski

 

autor: Bołdok Gustaw

tytuł: praktyczna: Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła ściennego pt. ”Kazanie Św. Antoniego do ryb” w kaplicy pałacowej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Zawieprzycach, teoretyczna: Klucz zawieprski – historia fundacji i majątku rodziny Miączyńskich

rodzaj: magisterska

promotorzy: prof. dr hab. Andrzej Mazur

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

autor: Kofel Weronika

tytuł: Konstrukcje XVII i XVIII - wiecznych retabulów ołtarzowych oraz ich problematyka konserwatorska na przykładzie zabytkowych ołtarzy kościołów toruńskich

rodzaj: doktorska

promotorzy: dr hab. Janusz Krawczyk

zgłaszający: Uniwersytet w Toruniu

 

autor: Nagiel Emilian

tytuł: Sakralność w architekturze współczesnej. Rewitalizacja ruin kościoła w Osetniku na funkcję liturgiczną

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka

zgłaszający: Politechnika Warszawska

 

autor: Pilch Artur

tytuł: Zamek Świny, Nowe Centrum Kultury

rodzaj: magisterska

promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

autor: Rzepczyński Łukasz

tytuł: Relikty piwnic trzech parcel bloku północno-zachodniego Starego Miasta Kwidzyna w świetle badań historyczno – architektonicznych

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr Maciej Prarat

zgłaszający: Uniwersytet w Toruniu

 

autor: Skowrońska Emanuela Danuta

tytuł: Koncepcja architektoniczna adaptacji kamienicy południowej przy ulicy Mostowej 6 w Toruniu

rodzaj: inżynierska

promotorzy: dr inż. arch. Aleksander Furmanek

zgłaszający: Uniwersytet w Bydgoszczy

 

autor: Szarłata Ewa

tytuł: Oczyszczanie malowideł ściennych wykonanych w wybranych technikach historycznych metodami "peel-off" z wykorzystaniem preparatów na bazie lateksu oraz agaru

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr Paweł Boliński

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

autor: Węgrzyn Paulina

tytuł: Metody badań obrazów sztalugowych na podobraziu drewnianym na przykładzie analizy i konserwacji obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej Hermanickiej (XVII w.)

rodzaj: magisterska

promotorzy: dr hab. Jarosław Adamowicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie