Honorowa Odznaka Zasłużony Dla Kultury Polskiej wręczona dr. Tadeuszowi Maciejowi Ciołkowi

  

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, za szczególne osiągnięcia edukacyjne, naukowe, archiwalne i wydawnicze, w kraju i za granicą, na wniosek  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Honorową Odznakę ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ otrzymał Pan dr Tadeusz Maciej Ciołek.

Galeria zdjęć