dr ALEKSANDER BRODA i mgr JERZY ŻMUDZIŃSKI LAUREATAMI NAGRODY „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2018

W dniu 7 listopada 2019 r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Wokół dziedzictwa – przeszłość i przyszłość w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera” wręczono prestiżowe Nagrody Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Im. Ks. Profesora JANUSZA Stanisława Pasierba – edycja 2018 DR. ALEKSANDROWI BRODZIE ORAZ MGR. JERZEMU ŻMUDZIŃSKIEMU za całokształt działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Laudację wygłosił mgr Jacek Rulewicz – sekretarz generalny ZG SKZ.

W imieniu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nagrodę wręczyli prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – prezes ZG SKZ oraz mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz – wicepreses ZG SKZ.

Nagrodę dla nieobecnego z powodu choroby mgr. Jerzego Żmudzińskiego przekazano na ręce dr Aleksandra Brody, który na zakończenie uroczystości wspominał ks. Prof. Janusza Pasierba.

autor zdjęć. fot: K. Deczyński

Galeria zdjęć