ŻEGNAMY PROFESORA JERZEGO KOWALCZYKA ( 1930 - 2018 )

Dnia 4 października 2018 r. odszedł na zawsze  prof. dr hab. nauk o sztukach pięknych JERZY ANTONI KOWALCZYK - wielki uczony i autorytet, wspaniały człowiek, wychowawca wielu pokoleń studentów, specjalizujący się w historii sztuki nowożytnej.

W latach 1990 -1993 - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Członek Honorowy SKZ.

W 1955 ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1955–1978 pracował w Instytucie Historii Sztuki UW, od 1978 był kierownikiem pracowni Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Sztuki PAN. 13 stycznia 1983 został profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. W latach 1988–1996 był redaktorem naczelnym „Biuletynu Historii Sztuki”. Od 1995 był członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – Wydziału II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych. W latach 1996-2012 był promotorem 8 prac doktorskich i recenzentem 10 prac doktorskich i habilitacyjnych. W 2013 r. odsłonięto poświęconą mu tablicę w Zamojskiej Alei Sław przy ul. Grodzkiej.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w najbliższy piątek 12.10.2018 r. o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Warszawie.

    

Galeria zdjęć