ŻEGNAMY JACKA MILERA

Koleżanki i Koledzy,
Z wielkim bólem i żalem zawiadamiam, że dzisiejszej nocy zmarł Jacek Miler - nasz Przyjaciel i Mentor, Człowiek na którego wiedzę i radę zawsze można było liczyć, o nieposzkalowanej uczciwości, wzór pracowitości i zaangażowania w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, przykładny Mąż i Ojciec.
 
Jacek Miler był absolwentem Historii Sztuki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, od 1993 r. nieprzerwanie zatrudniony w resorcie kultury, kolejno: w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, od 1998 r. na stanowisku naczelnika Wydz. ds. Wschodnich, następnie jako zastępca dyrektora Biura; od 2006 jako dyrektor Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, wreszcie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.
 
Z wielkim zaangażowaniem zarządzał sprawami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego za granicą oraz dokumentowaniem i odzyskiwaniem dzieł sztuki i zabytków utraconych podczas II wojny światowej, jak również wynikającymi z nadzoru ministerstwa  nad muzeami i archiwami.
 
Całym swoim życiem i pracą dał się poznać jako zdecydowany w swoich działaniach wielki i niekwestionowany Autorytet, a przede wszystkim Człowiek.
 
Ochrona zabytków poza granicami kraju z powodu jego śmierci poniosła niepowetowaną stratę.
 
Żonie, Córkom oraz całej Rodzinie w imieniu swoim i całego środowiska konserwatorskiego składam najszczersze wyrazy współczucia.
 
Jerzy Szałygin

Wiceprezes ZG SKZ

Galeria zdjęć