ŻEGNAMY DR. MARIANA SOŁTYSIAKA

Pogrążeni w głębokim smutku

Żegnamy naszego Przyjaciela

Ś. P.  MARIANA  SOŁTYSIAKA  ( 1934 - 2016 )

 doktora nauk humanistycznych, wybitnego historyka sztuki i  muzealnika,

wieloletniego dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku,

zastępcę dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie,

dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie,

dyrektora Zarządu Ochrony i Konserwacji  Zespołów Pałacowo Ogrodowych MNW,

wieloletniego prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,

nauczyciela akademickiego.

Był  wielkim autorytetem w dziedzinie muzealnictwa, ochrony , konserwacji i popularyzacji

zabytków, człowiekiem  o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi.

 

Łącząc się w żałobie, rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom, składamy wyrazy

najgłębszego współczucia.

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

w piątek 28 października 2016 roku o godz. 11.00

w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie,

po czym odprowadzimy Go do grobu rodzinnego na Powązkach.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,

Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Galeria zdjęć