Kto jest kim - udział członków zarządu głównego w radach, zespołach, komitetach, komisjach

W trakcie minionej kadencji członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli, między innymi, w pracach następujących gremiów:

Maria Sarnik-Konieczna MKiDN członek Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości
Andrzej Kadłuczka MKiDN  członek Rady Organizacji Pozarządowych
  MKiDN  członek Rady Ochrony Zabytków
  MKiDN  członek Zespołu do spraw oceny projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
Jacek Rulewicz MKiDN  członek Komitetu Doradczego na wypadek konfliktu zbrojnego przy Premierze RP/ ochrona dóbr kultury
Piotr Napierała MKiDN  członek Rady Ochrony Zabytków 
Jerzy Szałygin MKiDN  ekspert komisji ds. opiniowania wniosków stypendialnych w zakresie opieki nad zabytkami- członek wojewódzkiej rady ochrony zabytków woj. mazowieckiego
Marek Rubnikowicz MKiDN  członek Rady Ochrony Zabytków
Dariusz Kopciowski członek Rady Muzeum PTTK w Puławach
  członek Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie