Komisje

Główna Komisja Rewizyjna SKZ

Przewodniczący mgr Olgierd Jakubowski, Warszawa
Wiceprzewodniczący mgr Lech Narębski, Toruń
Sekretarz mgr Dąbrówka Lipska, Warszawa

Komisja Kwalifikacyjna Zarządu Głównego SKZ

Przewodniczący  dr inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK, Kraków
Członek komisji prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, Kraków
Członek komisji dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, Gdańsk
   
   

Sąd Koleżeński SKZ

Przewodnicząca  mgr Alicja Lutostańska, Warszawa
Członek dr inż. Ryszrad Jurkiewicz, Warszawa
Członek mgr inż. Krzysztof Janus, Lublin
Członek mgr Sławomir Safarzyński, Warszawa
   

Sekcja Młodych Konserwatorów SKZ

Przewodniczący mgr Katarzyna Braun, Warszawa

Sekcja do spraw Zapomnianych Technik Budowlanych SKZ

Przewodniczący dr Krzysztof Wieczorek, Warszawa

Komisja Historyczna SKZ

Przewodniczący dr inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK, Kraków

Rada Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Kierowników Delegatur przy SKZ

Przewodniczący dr Barbara Bielinis-Kopeć
Przewodniczący dr Jan Janczykowski