Witamy na stronach Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów zabytków, specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją, od ponad 30 lat działającą na rzecz dobra publicznego jakim jest dziedzictwo kulturowe. Stowarzyszenie organizuje konferencje i wykłady poświęcone konserwacji, a także wydaje magazyn "Wiadomości Konserwatorskie" w jęz. polskim i angielskim.

 

Welcome to the Historical Monuments & Art Conservators Association Poland.

English information about us and our activities is available here.

 

Aktualności

ŻEGNAMY PROFESORA OLGIERDA CZERNERA ( 1929– 2020 ) CZŁONKA HONOROWEGO SKZ

08.11.2020
Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 6 listopada 2020 r. odszedł na zawsze OLGIERD WŁADYSŁAW CZERNER.Czytaj dalej

ROMAN MARCINEK zdobywcą NAGRODY ZG SKZ IM. GERARDA CIOŁKA 2020

12.10.2020
Komisja Konkursowa Nagrody ZG SKZ im. Gerarda Ciołka, po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły, w dniu 10.07.2020 r.Czytaj dalej

ks. prof. PIOTR PAWEŁ MANIURKA LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ „CONSREVATOR ECCLESIAE” 2019 IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBA

12.10.2020
Kapituła Nagrody ZG SKZ im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE”2019 w dniu 16.05.2020 r.Czytaj dalej